Dit koor is lid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB) en de Enschedese Zangers Bond (EZB)
Joost Andringa Secretaris email secretaris
Ross Sakko Penningmeester email penningmeester
Henri Feddes 2e voorzitter email 2e voorzitter
Jeroen de Lange Voorzitter email voorzitter

Bestuur MKG

Mannenklank Glanerbrug