Dit koor is lid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB)

Commissies

Aktiviteitencommissie
Koormeester
Andre v.d. Berg (Voorzitter)
Harry Horstman
vacant
Mariette Effing 1e dirigent
Remmelt Vriesema 2e dirigent
Muziekcommissie MuCo geïntegreerd in bestuur MKG met als adviseurs
Vacant
Ton Sas
Mannenklank Glanerbrug
Jubileumcommissie 2021/2022
Tjitze Tuinstra
Andre van den Berg
Piet van der Heijden
Brasz, Andre
Dit koor is lid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB)

Commissies

Mannenklank Glanerbrug
Aktiviteitencommissie
Koormeester
Andre v.d. Berg (Voorzitter)
Harry Horstman
Vacant
Mariette Effing 1e dirigent
Remmelt Vriesema 2e dirigent
Muziekcommissie MuCo geïntegreerd in bestuur MKG met als adviseurs
Ton Sas
Jubileumcommissie 2021/2022
Tjitze Tuinstra
Andre van den Berg
Piet van der Heijden
Brasz, Andre