Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Om die reden zijn de foto’s verplaatst naar de beveiligde ledenpagina omdat op veel foto’s ook derden opstaan en hun privacy dient te worden gewaarborgd. De foto’s van personen die op de overige pagina’s van deze website staan, zijn met toestemming van betrokkenen gepubliceerd. Alleen leden en derden die zijn geautoriseerd kunnen op onderstaande link de fotopagina bekijken.
Fotopagina Mannenklank Glanerbrug
Mannenklank Glanerbrug

Fotopagina

Foto’s

Mannenklank Glanerbrug
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Om die reden zijn de foto’s verplaatst naar de beveiligde ledenpagina omdat op veel foto’s ook derden opstaan en hun privacy dient te worden gewaarborgd. De foto’s van personen die op de overige pagina’s van deze website staan, zijn met toestemming van betrokkenen gepubliceerd. Alleen leden en derden die zijn geautoriseerd kunnen op onderstaande link de fotopagina bekijken.
Fotopagina Mannenklank Glanerbrug