Dit koor is lid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB)

Stichting vrienden van het MKG

De Stichting heeft als doel, het verlenen van steun en het behartigen van de belangen van het Mannenklank Glanerbrug welke als vereninging gevestigd is te Glanerbrug. Als u het koor wil ondersteunen wordt dan donateur, download hier het formulier. De stichting heeft een bestuur bestaande uit 3 leden:
Mannenklank Glanerbrug
Tjitze Tuinstra voorzitter
Joop Harms secretaris
Ross Sakko penningmeester
Dit koor is lid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB)

Stichting vrienden van het MKG

Mannenklank Glanerbrug
De Stichting heeft als doel, het verlenen van steun en het behartigen van de belangen van het Mannenklank Glanerbrug welke als vereninging gevestigd is te Glanerbrug. Als u het koor wil ondersteunen wordt dan donateur, download hier het formulier. De stichting heeft een bestuur bestaande uit 3 leden:
Tjitze Tuinstra voorzitter
Joop Harms secretaris
Ross Sakko penningmeester